Hệ sinh thái Edmod Vietnam:
Tư vấn hướng nghiệp
Đào tạo
Tuyển dụng

Quy định về đổi, trả bài test và hoàn tiền

01/09/2023

1. Chính sách đổi trả và bảo đảm:

a) Đối với sản phẩm là các bài trắc nghiệm (Test):

- Khách hàng đã đăng ký mua bài Test có thể được hoàn lại tiền trong trường hợp chưa sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua bài Test.

- Khách hàng có thể đổi bài Test khác với giá trị tương đương trong vòng 03 ngày sau khi đặt mua bài Test đó.

b) Đối với sản phẩm khác:

- Khách hàng được hoàn tiền trong vòng 07 ngày trong trường hợp chưa sử dụng lần nào.

2. Phương thức hoàn tiền:

Edmod thực hiện hoàn tiền cho Khách hàng bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng.

Khách hàng có nhu cầu đổi trả bài Test và yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Edmod qua số điện thoại 0836881088 hoặc email: thefuturejob@edmod.vn (Thời gian hỗ trợ từ 9.00 đến 17.00 hàng ngày). Nhân viên của chúng tôi sẽ xác nhận điều kiện đổi trả, đồng thời hướng dẫn Khách hàng cung cấp tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ cho việc hoàn lại tiền.