Hệ sinh thái Edmod Vietnam:
Tư vấn hướng nghiệp
Đào tạo

HOLLAND CODES - NỀN TẢNG CỦA BỘ CÔNG CỤ TRẮC NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP EDMOD

Được xây dựng dựa trên nền tảng Holland codes kết hợp với tài liệu tra cứu nghề nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Học viện Edmod đã xây dựng bộ công cụ trắc nghiệm nghề nghiệp Edmod. Hệ thống trắc nghiệm nghề nghiệp Edmod với độ chính xác lên tới 100%, là cơ sở để học sinh có thể biết mình thuộc nhóm ngành nào; xác định được định hướng và mục tiêu nghề nghiệp cụ thể cho bản thân khi còn ngồi trên ghế nhà trường; đồng thời cảm thấy tự tin lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

Tóm tắt

Holland codes (mật mã Holland) là hệ thống do John L. Holland đề xướng giúp một người xác định nghề nghiệp và công việc mà người đó quan tâm. Hệ thống này xác định 6 loại nhân cách theo loại hình hoạt động, từ đó chỉ ra nghề nghiệp và công việc mà người đó quan tâm. Đó là: 

 

- Người thực tế (Realistic): Ưu tiên cho những hoạt động thể chất đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng và phối hợp. 

- Người thiên về điều tra, khám phá (Investigative): Ưu tiên cho các hoạt động đòi hỏi phải suy nghĩ, trí thông minh và đầu óc tổ chức. 

- Người thiên về nghệ thuật, sáng tạo (Artistic): Ưu tiên cho các hoạt động đòi hỏi diễn đạt một cách sáng tạo và mơ hồ, không có hệ thống. 

- Người có tính xã hội (Social): Ưu tiên cho các hoạt động liên quan đến người khác 

- Người mạnh dạn, dám nghĩ dám làm (Enterprising): Ưu tiên cho các hoạt động cho phép sử dụng các kỹ năng nói để tác động đến những người khác và giành quyền lực. 

- Người theo lối tổ chức (Conventional): Ưu tiên cho các hoạt động rõ ràng có liên quan đến quy chế và mệnh lệnh. 

 

Hệ thống này được sử dụng dựa trên lập luận cho rằng nếu nhân cách của một người phù hợp với công việc của người đó thì người đó sẽ ít có khả năng rời bỏ công việc. Nó giúp cho người ta tìm được công việc phù hợp hơn với mình. Hệ thống cũng sử dụng phép tính sáu cạnh trong hình lục giác như dưới đây để chỉ ra hai loại nhân cách đối ngược nhau nhất, đó là hai loại nhân cách đối xứng nhau. 

 

Ví dụ một người có óc thực tế sẽ đối nghịch nhất với người có tính xã hội, người có óc điều tra sẽ đối ngược nhất với những người mạnh dạn. Nó cũng chỉ ra rằng một loại nhân cách có những đặc điểm hơi trùng với hai loại nhân cách ở cùng một bên. Người có óc thực tế có một số điểm giống với người có óc điều tra và theo lối truyền thống.

 

Hình lục giác cũng chỉ ra rằng người có óc thực tế sẽ rất không phù hợp với công việc hoặc nghề nghiệp có liên quan đến những hoạt động mà một người có tính xã hội thích, và ngược lại. Tuy nhiên, một người thực tế mặc dù không hoàn toàn hài lòng nhưng sẽ ổn nếu làm việc trong môi trường điều tra hoặc theo lối truyền thống.

 

Được xây dựng dựa trên nền tảng Holland codes kết hợp với tài liệu tra cứu nghề nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Học viện Edmod đã xây dựng bộ công cụ trắc nghiệm nghề nghiệp Edmod. Hệ thống trắc nghiệm nghề nghiệp Edmod với độ chính xác lên tới 100%, là cơ sở để học sinh có thể biết mình thuộc nhóm ngành nào; xác định được định hướng và mục tiêu nghề nghiệp cụ thể cho bản thân khi còn ngồi trên ghế nhà trường; đồng thời cảm thấy tự tin lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

 

Mời bạn đăng ký làm bài test Trắc nghiệm nghề nghiệp của Edmod TẠI ĐÂY.